Perła Ustka

Rehabilitacja

Wpis do rejestru organizatorów OR/22/13/15 ważny do 29-06-2018 r.

Wpis do rejestru ośrodków OD/22/20/15 ważny do 28-08-2018 r.79)
Ośrodek upoważniony jest do organizowania turnusów / do przyjmowania grup turnusowych dla osób:
 • ze schorzeniami układu krążenia i układu oddechowego
 • z chorobami neurologicznymi, reumatycznymi i dermatologicznymi
 • z cukrzycą
 • z dysfunkcją narządu ruchu (w tym dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim)
 • z dysfunkcją narządu słuchu i wzroku
 • z padaczką
 • z chorobami psychicznymi
 • z upośledzeniem umysłowym
 • z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • z chorobami przemiany materii
 • z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi
 • kobiet po mastektomii
 • ze stwardnieniem rozsianym
Można zakupić dodatkowe zabiegi lecznicze według poniższego cennika.

zabiegi
WFOŚiGW