Perła Ustka

Lokalizacja

Dom Wczasowo-Sanatoryjny
"Perła" Sp. z o.o.
76-270 Ustka, ul. Wczasowa 27
WFOŚiGW